Co předcházelo zjevení Šrí Rámačandry

Rámačandra se zjevil v Ikšvákuově dynastii, a proto je znám jako Ikšváku Kuladhana. Kula znamená „dynastie“ a dhana znamená „majetek“ nebo „drahokam“. Je drahokamem Ikšvákuovy dynastie. Dašaratha (otec Rámačandry) byl velký bojovník, dokázal bojovat na deset stran najednou. Někdy ho povolal Indra, když probíhal boj s démony. Dašaratha se odebral na nebeské planety a bojoval s démony. Tito démony ovládali máju – uměli vytvořit tmu, expandovat se do různých podob atd. Dašaratha bojoval najednou v deseti směrech a když jste se na to dívali, vypadalo to jako kdyby tam bylo deset králů a deset vozů najednou. Daša znamená „deset“ a ratha znamená „vůz“. Proto se jmenoval Dašaratha. Byl známý tím, že bojoval na straně polobohů a čestných králů.

Celý příspěvek

Rámovo dětství

Pán Rámačandra sestoupil na Zemi, vyrůstal a učil se lučištnictví v ášramu mudrce Vasišthy. Když začal první lekce, Vasištha řekl Dašarathovi, otci Rámy: „Nechci, abys byl tady, když se tvůj syn bude učit lučištnictví.“ Dašaratha řekl: „Je tradicí, že král přihlíží, jak syn drží luk.“ Vasištha řekl: „Ano, ale není tradice, že vytváříš děti ze sladké rýže.“ Tak sa Dašaratha vrátil zpátky a důvěrná výuka začala.

Celý příspěvek